AHŞAP


Ahşap, insanlığın kullandığı en eski yapı malzemesidir.Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Günümüzde varlıklarını sürdüren yüzlerce yıllık ahşap evlerin olduğunu biliyoruz. Çevreyle uyumlu yaşam konseptinin giderek artış gösterdiği günümüzde, ahşap çevre dostu bir malzeme olmasından ötürü daha da önemli bir konuma gelmiştir. Bugün tüm ülkeler sürdürülebilir gelişmeyi desteklemekte ve buna yönelik hareket etmektedir.

Ahşap; yaşayan, doğal, nefes alan yapısı ile insan doğasına en yakın malzemedir. Yenilenebilir, yeniden kullanılabilir, ekolojik, dayanıklılık, görünüş, izolasyon ve istenilen şeklin kolayca verilmesi gibi özelliklerinden dolayı, ahşap her zaman tercih edilen yapı malzemesi olmaya devam etmektedir.

Bir evi sadece ahşap kullanarak baştan sona inşa etmek mümkündür. Yapılarda kullanılan diğer hiç bir malzeme böylesine geniş bir kullanım imkânı sunmaz.

Piyasadaki en kullanışlı ve çok yönlü maddelerden biri olan ahşap, iklim ve sağlık bakımından da büyük bir önem teşkil ediyor. Yenilenebilir bir hammadde olarak ahşap, inşaat malzemesi ve enerji kaynağı olarak vazgeçilmezler arasında yer alıyor. 

Günümüz ve geleceğin çevre ve enerji sorununa yanıt veren doğal bir ürün olmasından dolayı önümüzdeki yüzyılın yapı malzemesi olarak görülür. Çünkü global ısınmaya ve sera etkisine karşı en büyük silahtır.

SAĞLIKLI

Ahşap; yaşayan, doğal, nefes alan yapısı ile insan organizmasına en uygun yapı malzemesidir. Ayrıca insan psikolojisine pozitif etki veren ekolojik bir malzemedir. Ahşapla insan psikolojisi arasında, rakipsiz ve doğal bir uyumluluk vardır. Ahşabın elektrostatik yük taşımaması ve doğal ısısı nedeni ile ahşaba dokunmak, hatta aynı ortamda bulunmak bile insanda olumlu duygular uyandırır. Ahşap toz çekmez, mekândaki rutubeti emip, salarak bir tür nem düzenleyici görevi görür. Aşırı rutubetli ortamlarda yüksek hizmet ömrü nedeniyle ahşap kullanılıyor.

Doğal bir materyal olması sebebi ile kimyasal malzemeler içermez. Nefes alan yapısı sayesinde doğal bir hava sirkülasyonu sağlayarak yüksek oksijen dolanımına olanak verir. Nem her ne kadar gerekli olsa da fazlası hem insan sağlığına hem de eşyalara zarar vermektedir. Ahşap higroskopik yapısı havadaki nemi dokusundaki bu özellik sayesinde filtreler.

Yalıtkanlık özelliği ile güçlü elektrik akımlarına dirençlidir ve bu sebeple betonarme ve çelik yapılarda oluşan elektromanyetik alanlar ahşap yapılarda oluşmaz. Ahşap insan sağlığına zararlı gazları, bakterileri betonarrmenin aksine emerek yayılımını engeller.

Ahşaptan yapılan evin enerji kullanımı, sera gazı, su ve hava kirliliği ve ekolojik kaynak çıkarılmasına çelik ve betonarme yapıya nazaran daha az çevresel etkisi vardır.

EKONOMİK VE UZUN ÖMÜRLÜ

Kışın evin sıcak, yazında serin olması ahşap evin konforlu ve ekonomik yanıdır. Hücresel yapısından dolayı ahşap çelikten 400 kere daha iyi yalıtkandır. Bir evin bütçesinde ısıtma ve soğutma giderleri önemli yer tutar ve düşük enerji tüketimi  ev alanlar için önemli bir özelliktir.

Ahşap uzun ömürlüdür. Betonarme ve çeliğin 100 yıllık ömre sahip olduğu düşünülürse 10-15 yıllık rutin bakımlarla ahşap malzeme asırlar boyu dayanıklılık göstermektedir. Ortaçağdan kalan birçok ahşap bina bu sürelerin çok üzerine çıkılabildiğini göstermektedir. Ahşabın sık sık bakım gerektirdiğine dair önyargılar, insanların ahşabın dış yüzeyini boyayarak kapatmaları gerektiğini düşündükleri zamanlara aittir.

Günümüz teknolojisinde, zaten uzun olan ahşabın ömrü kullanılan doğal koruyucular sayesinde daha da uzatılabilmektedir. Emprenye dediğimiz bu kimyasallar tamamen doğal malzemelerden üretilmektedir. Ve ahşabın çürümesini önler. İyi bir tasarım ve yapım sürecinden geçmiş ahşap yapı  uzun yıllar güven ve konfor sağlar.

20.yüzyılın başında "ÖMRÜ SONSUZDUR" diye anlatılan betonarmenin fiziki ömrünün ’’KARBONATLAŞMA VE KOROZYON’’ sorunu yüzünden ortalama 60 yıl olduğu bilimsel olarak kabul edilmiştir.

Aşağıda mimaride yaygın olarak kullanılan ağaç çeşitlerinin ortalama ömürleri:.


        Ahşap Cinsi

Havada

Tatlı Suda

Toprakla Temas Halinde

Toprakla Temas Etmeden

Açıkta

Korunmuş

Dayanıklı geniş   yapraklılar
Meşe, kestane, karaağaç, akasya, gürgen

8-12 yıl

60-120 yıl

+ 200 yıl

+ 500 yıl

Dayanıklı iğne     yapraklılar
Kara çam
Diğer çamlar

+12 yıl 
 8-12 yıl

50-100 yıl 
40-90 yıl

+150 yıl

+ 500 yıl

Az dayanıklı geniş yapraklılar              Dişbudak, Kayın 
Kavak, Ihlamur

4-6 yıl 
- 4 yıl

20-60 yıl 
+ 30 yıl

+ 100 yıl 
+ 50 yıl

50-100 yıl 
- 50 yıl

Az dayanıklı iğne yapraklılar 
Köknar, Ladin

+ 4 yıl

 

+ 50 yıl

- 50 yıl

DAYANIKLI

Yangın: Malzemeler, sıcaklığın artmasıyla genleşirler. Genişleme malzemelerin gücünde azalmaya neden olur. Ahşap ısıya karşı neredeyse hiç genleşmez. Tam tersine, ısının etkisiyle, kurur ve güç kazanır. Yangınla birlikte ısı ve rötreden oluşacak gerilme ve deformasyonların ters yönde olması malzemede bir iç denge oluşturmaktadır. Sıcaklık düzeyi yükselen bir ahşap elemanın boyunun uzamasına karşın, ısı etkisiyle ahşabın kuruması sonucu oluşan rötre nedeniyle de boyu kısalır. Genel kanının aksine ahşabın yangına direnci beton ve çelikten üstündür. Yani ahşap, yanma tehlikesinin daha aşağılara çekmektedir.


Bunun bir kanıtı olarak, ABD’de kapalı spor salonu gibi büyük kalabalıkların bulunacağı yerlerin, yangın tehlikesine karşı ahşap karkas olarak inşasına gidilmekte, dünyanın pek çok yerinde gene aynı nedenle çelik konstrüksiyonlar ahşap kaplanmaktadır. Ayrıca betonarme binaların yangından kaçma koridorları ahşaptan yapılmaktadır.


Yangınlar üzerine yapılmış araştırmalar ve derlenmiş istatistikler taşıyıcı olarak kullanılan ahşabın en güvenli malzemelerden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yangının başlama nedeni hiçbir zaman ahşap değildir ve ısı geçirmeme, kömürleşme özellikleri nedeniyle ahşap-karkas yapının büyük yangınlara ne kadar dayanabileceği kesin olarak hesaplanabilmektedir. Kömürleşmesi nedeniyle kendine doğal bir koruma perdesi meydana getirir ve bu doğal izolasyon alevlerin iç kısma kadar gitmesini geciktirir. Bu sayede taşıyıcı kiriş ve kolonlar saatlerce dayanabilir. Yanan kısmın kolayca tamiratı ise mümkündür. Yanan bir beton yapı ise, taşıyıcıların içerisindeki demirin deforme olmasından dolayı taşıyıcı özelliğini yitirir. Bu yüzden, içinde tekrar oturmak son derece tehlikelidir. 
Ahşap yapılar yangına 30-90 dakika arasında bir süre direnç göstermektedir Ancak çıplak çelik konstrüksiyon (çeliğin genleşme katsayısının yüksekliği nedeniyle) normal bir yangına ancak 10 dakika dayanabilmekte, yapı ikaz vermeden anında çökmektedir.
Deprem: Ülkemizin %92’si deprem riski taşımaktadır. Nüfusumuzun % 98 yani en az 59 milyon kişi bu tehlike ile her an yüz yüzedir. Depremde bizi öldürenin ‘’BETONUN AĞIRLIĞI’’ olduğunu biliyoruz. 100 m²'lik betonarme karkas sisteminin yaklaşık 75 ton,100 m²'lik ahşap yapının ise 2.5-4 ton arasında geldiği hesaplanmıştır.


Hiç bir bina depreme tamamen mukavim olamaz. İyi yapılmış deprem tasarımı, hasarı asgariye indirir. Ahşap yapıların sağlam, hafif ve eğilebilir özellikleri deprem bölgeleri için tasarımda mükemmel seçimdir. Diğer yapı malzemelerine göre depreme karşı önemli avantajları olan ahşap yapı, depremde en güvenli yapı sistemlerindendir:


1.Ahşap sağlam ve hafiftir kütlesinin az olması bir avantajdır çünkü yapıya daha az kuvvet biner. 
2.Ahşap yapı iskeletinde çok sayıda eleman ve çivili birleşme yeri olduğundan kuvvetleri emen çok     miktarda yük yolu vardır.  
3.Ahşap yapılarda kullanılan çivili birleşme yerleri depremin enerjisini dağıtmak için elverişlidir.
Betonarme ahşaba göre 5 kat, çelik ise 13 kat fazla ağırlığa sahiptir. Bu yüzden ölüm riski çok fazladır. Buna karşın aynı ağırlıktaki beton ve çeliğe göre ahşap, daha fazla yük taşımaktadır Ahşap ile 250 metrelik açıklar kolonsuz geçilebilmektedir. Bu tip konstrüksiyonlarda, ağır olması nedeni ile çelik kullanılamıyor.

Bir binanın depremde yıkılma sebebi, deprem dalgasının tersi yönünde hareket etmesidir. Bu yüzden taşıyıcı kolonlar bu güçlü dalgalara dayanamaz ve yıkılır. Ahşap yapılar ise, esneklikleri sayesinde bu dalgalarla aynı yönde hareket edebildikleri için depreme kafa tutabilirler.


Depreme karşı dayanıklılık açısından yine en dayanıklı yapı malzemesi olan ahşap, uygun malzeme seçimi ve işlemler neticesinde; İngiliz Standartlarına göre elektrik ve telekomünikasyon hatlarında kullanılan ahşap direklerin hizmet ömürleri 50, su soğutma kulelerinde kullanılan ahşap dolguların 30, ahşap karayolu köprülerinin ise 50, ön koruma işleminden geçmiş çam doğramanın ise 60 yıldır.  Bu alanlarda beton ve çeliğin ömrü yukarıdaki rakamların yarısına bile ulaşamamaktadır.
Hava koşulları; Biyolojik bir madde olan ahşap dış etkenlerle çeşitli bozulmalara uğrar. Ahşabın en önemli özelliğinden çalışması, yani ıslanma ya da ortam rutubetinin değişmesi ile boyut değiştirmesidir. Ahşabın seçimi, kurutulması, ahşap elemanın tasarımının doğru yapılması ve doğru koruma ürünlerinin kullanılması sayesinde bu problemler ile karşılaşılmaz.


Ahşap ne denli dikkatli bir şekilde kurutulursa kurutulsun, nem alması, çürümeye karşı ön koruma işlemi uygulanmış bile olsa, ahşabın özelliklerinde boya tutma kabiliyetini de etkileyecek değişikliklere sebep olacaktır. Bu nedenle özellikle ahşabın, doğrudan suyla temas halinde olduğu dış cephelerde sıvı suyun geçişine karşı koyan ancak buhar halindeki suyun dışarı doğru çıkışına izin veren mikro gözenekli boyalar kullanılmalıdır.


Ahşabın güneşin etkisi ile rengi solar, grileşir. Rüzgâr ile taşınan toz toprak yüzeyini aşındırır. Ancak bu eskime zamanla güneş ve yağmurun etkisi ile çatlamalara ve elyaf kaybına neden olabilir. Yüzeyde küf oluşabilir, çatlaklarda pislik birikir, çatlağın büyümesi ile içeriye su girebilir. Ahşabı bu tür bozulmalardan korumanın yolu yüzeyi bir “yüzey koruyucu” ile kaplamaktır. Kullanılan yüzey koruyucunun özelliği çok önemlidir. Esnek ve hava koşullarına dayanıklı vernik/boya olmalıdır.

İZOLASYONDA ÜSTÜNLÜK
Yalıtkan oluşu sayesinde kusursuz bir tercihtir. Bu yapısı sayesinde ahşap sıcak ya da soğuk hissi vermez. Plastik ve alternatiflerinin elektrostatik yük tutmasından dolayı temas halinde yarattığı olumsuz etkileri doğal ahşap hissettirmez. Evlerde kullanılan dış kütük ile iç kütük arasına yerleştirilen izolasyon malzemesi dünyadaki gelişmiş ülkelerin kullandığı standarttadır. Dünyanın en nemli ve soğuk ülkelerinden biri olan Finlandiya’da, ahşap evlerin ısı kaybını önlemek amacıyla kullanılmalarının başlıca sebebi budur.
Ahşap ısının transferini engelleyen, havayla dolu hücreleri sayesinde alternatifi olan malzemelerden daha yüksek ısı yalıtımı sağlar. Ahşap, taşlardan ve betonlardan neredeyse iki kat daha fazla ısı enerjisine; benzer bir şekilde, çeliği ısıtmak ve soğutmak için kullanılan ısı enerjisinin üç katına ihtiyaç duyar.


Ayrıca ses iletme, yutma ve yansıtma özelliği olan bir malzemedir. Ses izolasyonu yüzeyin kütlesini temel alır. Ahşap, ses emilimi için idealdir. Ahşap eko ve gürültüyü emerek engel olur. Bu yüzden çoğunlukla konser salonlarında kullanılır. Ses iletimi hızı, ahşapta gazlardan ve sıvılardan daha hızlıdır ve metallerdeki ses iletim hızına çok yakındır. Sürtünme neticesinde oluşan ses enerjisi kaybı da ahşapta hafifliği ve yapısıyla da ilintili olarak belirgin bir şekilde düşüktür. Buna benzer özellikler yüzünden ahşap çoğunlukla müzik enstrümanlarında kullanılır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK! 
Günümüzde, bütün dünyada çevre ve çevreyle ilgili sorunlar gündemdeki yerlerini devamlı olarak korumakta,ekoloji,sürdürülebilirlik,küresel ısınma,sera gazları gibi kavramlar günlük yaşantımızda en çok kullanılan terimler arasında yer almaktadır. Sürdürülebilirlik kavramına ilişkin ekolojik anlamdaki tartışmalar ve çözüm arayışları, çevre ve özellikle yapısal çevrenin oluşturulmasında temel faktör olan malzeme kavramları üzerinde yoğunlaşmaktadır.Sağlıklı ekolojik bir çevre, sürdürülebilir bir yaşam elde edebilmek ve sera gazlarındaki artışa bağlı olarak gelişen küresel ısınma gibi olumsuz gelişmeleri engellemek için alınabilecek önlemlerin en başında, yapımda teknolojinin sağladığı olanaklar doğrultusunda yapı malzemelerinin seçimi ve geliştirilmesi gelmektedir. Çünkü yapım endüstrisi dünyanın toplam enerjisinin kabaca % 40’ını kullanmaktadır.
Karbondioksit üretimi küresel ısınma potansiyelinin baskın bileşenidir. Ağaç büyürken karbonu emer ve kereste haline geldiğinde de bu durum devam eder ve sera gazlarını atmosfere salmaz. Dolayısıyla ahşap yapılar giderek artan değerde karbonu bünyelerinde depolayarak, diğer inşaat malzemeleri ve inşaat faaliyetlerinin saldığı sera gazlarını dengelerler. Ahşap, çevre ve insanlık üzerinde hiçbir yan etkiye sahip olmayan doğal ve sıcak bir malzemedir. Ahşap hammadde olarak verimli kullanılabilmesi koşulu ile yenilenebilir bir kaynaktır. Bu verimlilik günümüzde olduğu gibi özel orman alanlarının teşkili ve teknoloji kullanımı ile ahşabın her bir parçasının etkin bir şekilde değerlendirilmesi ile sağlanmaktadır.

RENOVASYON KOLAYLIĞI ( RESTORASYON)

Evin boyutunun büyütülmesi veya yenilenmesi ahşap evlerde kolaydır. Bu tadilat kolaylığı yeni veya kullanılmış ev alanlar için önemli özelliktir. Değişen ihtiyaçlar karşısında evlerini ekonomik şekilde değiştirirler. Betonarme ev duvarına yeni bir pencere açılması düşünülürse, renovasyon işlerinde ahşabın rakipsizliği ortaya çıkar. Ahşap binalar renovasyon ve büyütme kolaylıkları nedeniyle diğer binalara göre değişen şartlara daha kolay uyarlanır.

NEDEN AHŞAP


 1. --Günümüz ve Geleceğin Çevre ve Enerji Sorununa Yanıt Veren Doğal Bir Ürün
 2. --Geleceğin Yapı Malzemesi Negatif Karbon Ayakizine Sahip Tek Malzeme
 3. --Ekolojik, Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Doğal Bir Kaynak
 4. --Küresel Isınmaya ve Sera Etkisine Karşı En Büyük Silah
 5. --Üretimi ve İşlenmesi En Az Enerji Gerektiren Yapı Malzemesi
 6. --İnsan Doğasına En Yakın Malzeme
 7. --Geniş Kullanım İmkâ
 8. --Yanmaya Karşı Dayanım
 9. --Bakım ve Tamiri Kolay
 10. --Yüksek Taşıma Gücü
 11. --Esnek Tasarımlar
 12. --Kişiye Özel
 13. --Ekonomik
 14. --Ergonomik
 15. --İzolasyon
 16. --Sağlıklı
 17. --Güvenli
 18. --Estetik
 19. --Dayanıklılık
 20. --Üretiminde en az enerji harcanan yapı malzemesi
 21. --Enerji tüketimi;
  - Ahşap için 5 kWh/ML 
  - Beton için 45 kWh/ML
  - Çelik için 550 kWh/ML
 22. --Mükemmel bir yapı malzemesi
 23. - Yüksek ısı ve ses yalıtımı 
  - Üretimi hızlı olan yapılar 
  - Geri dönüşümlü
  - Özgül ağırlığına göre yüksek direnç özellikleri 
  ---Toplam enerji kullanımı; Ahşap binalar en az enerjiyi kullanır. Betonarmenin ahşaptan 2.2 kat fazla enerji gereksimi vardır. Çelik bina ise ahşaptan 1.5 kat fazla tüketir. Sonuç olarak ahşabı imal etmek için fazla enerji gerekmez.
  ---Küresel ısınma etkisi; Küresel ısınmaya en az etkisi ahşabındır. Çelik 1.22, betonarme ise                      1.5 kat fazla sera gazı salımı yapar.
  ---Hava kirliliği; Ahşap bina en düşük hava kirliliği indeksine sahiptir. Çelik bina 1.7 ve betonarme bina 2.15 kat fazla hava kirliliği yaratır.
  ---Su kirliliği; Ahşap yapının düşük su kirliliği etkisine sahiptir. Çelik 3.47 ve betonarme 2.15 kat fazla su kirliliği yaratır.
  ---Kaynak kullanımı; En düşük ahşap evindir. Çeliğin 1.15 ve betonarmenin 1.93 kat fazladır.                                                                                                                                                                  ---Katı artık; Şantiye alanı artığı çelikte daha düşüktür. Betonarme ise çeliğe nazaran 1.57 kat fazladır.
  ---Hafif; öz ağırlığı az olduğundan mesnetlere aktarılan yükler çelik ve beton malzemesine nazaran daha azdır, bu özelliği nedeniyle deprem bölgeleri için ideal  bir çözüm.   
  ---Montaj; hafif olması sayesinde montaj işinin daha kolay, daha çabuk ve ekonomik olmasını        sağlar.
  ---Nakliye; atölyelerde montaja hazır duruma getirilebilir, hafif olmaları taşınmaları ve yerine    koyulmaları için özel araçlara ihtiyaç göstermezler.
  ---İşçilik; kolay ve süratlidir. 
  ---Yükleme; imalattan sonra hemen yüklenmesinde sakınca yoktur inşaat süresini kısaltır.
  ---Zayiat; söküldükten sonra az bir zayiatla başka bir yerde kullanılabilir

---Şekil; şekil vermek kolaydır sıcak bir malzemedir. 
---Dayanım; asit,baz ,tuz ve duman gazlarına karşı dayanıklıdır kimya sanayinde tercih edilir.

AHŞAPIN DÜŞMENLARI VE KORUNMASI


DÜŞMANLAR
-  Su, Nem, Rutubet  (Su ahşabın bozulmasına çürümesine neden olur.)
-  Mantarlar ve Bakteriler (Ahşabı iyi havalandırmama ve güneş görmemesi başlıca nedenidir.)
-  Termitler ve Böcekler (Ahşap koruyucu sürülmeyen,boyanmayan ve deforme olan                        yerlerine gerekli bakım yapılmaması,böceklenme vakaları önemsenmemesi,ilaçlama yapılmaması başlıca nedenleridir.)
-  Tuzlu Su
-  Toprak

KORUMA

Bu yukarıda sözünü ettiğimiz ahşap düşmanları ahşabımızın önlem almazsak tamamını kullanılmaz hale getirir. En azından görüntü bozukluğu yapar. Sonuç ahşap sıcak,dekoratif güzel ve en önemlisi çeşidi çok bir malzemedir. Ahşabın uygulanacağı yere göre seçimi ve kurutulması,uygulama sonrası bakımının yapılması ömürlük kullanılmasına neden olacaktır!

Kahramanlarda Emprenye

Ahşabın olumsuz şartlara karşı dayanıklılığını arttırabilmek ve ağaç kaynaklarının tükenmesini önlemek için emprenye işlemi; dünyanın geleceği düşünüldüğünde ekolojik ve ekonomik açıdan en uygun çözümdür. Emprenye işlemi, ön koruma olarak da bilinir ve kullanılacak ahşabın cinsine, sertliğine ve bazen de boyutlarına göre değişiklik gösterir.
Emprenye, çeşitli yöntemlerle doğal koruyucuların ahşabın bünyesine emdirilmesi işlemidir. Bu işlem malzemenin hizmet ömrünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmaktadır. Avrupa ve dünya standartlarına uygun, etkinliğini laboratuar ve arazi deneyimi ile kanıtlamış, yeni nesil çevre dostu bir ahşap koruyucudur. İnsan, hayvan ve bitki sağlığına zarar vermez.
Emprenye işleminin uygulanabilmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Vakum-Basınç yöntemi, Daldırma Yöntemi, Fırça ile Sürme ve Püskürtme yöntemi olmak üzere 4 farklı uygulama vardır. Ancak bu yöntemler arasında emprenye maddesinin istenilen derinliğe işlemesini sağlayan, en başarılı sonuçları veren uygulama, etkili ve en doğru yöntem  vakum-basınç metodudur. Bu yöntem ahşabın düşmanları olan toprak, su, tuzlu su, her türlü nemli ortam, böceklere,kurtlara,çürümeye,mantarlara,termitlere ve deniz kurdu gibi canlıların saldırılarına karşı ahşabı en iyi şekilde korumaya yardımcı olur. Emprenye işlemi sayesinde ahşabın hizmet ömrü en az 10 kat artmaktadır. Örneğin, doğal halde yani işlem görmemiş ham bir ahşap malzeme olan elektrik direğinin hizmet ömrü 5 yıl ise, emprenye işlemi gördükten sonra açık hava şartlarında, toprak ve su 
ile temas halinde bile, hiçbir yüzey işlemi ve yüzey bakımı gerektirmeden en az 50 yıl dayanmaktadır. 
Emprenye ile yapılmak istenen, organik bir malzeme olan ağacın yumuşak ve savunmasız bölümlerine koruyucunun enjekte edilmesi suretiyle zarar görmesini önlemektir.


Adım Adım Emprenye İşlemi


Firmamızda emprenyeleme işlemi, fırınlanmış ağaçların son kullanım boyutlarına getirilip 12 Bar basınç ile yüzeye emdirilmesi şeklinde gerçekleşir

 

1. Adım: Ahşap, emprenye tankına yüklenir.

Emprenye işlemi görecek ahşap malzeme istiflenir ve hareket edemeyecek konuma getirilir daha sonra işlem tankının içine alınır ve işlem tankının kapağı kapatılır. Bu aşamadan sonra ahşap malzeme emprenye işlemi için hazır hale gelmiştir.

2. Adım: Vakum ile ahşabın rutubeti alınır.

Kapak kapandıktan sonraki ilk aşama vakumlamadır. Vakumun amacı ahşaptaki hücre boşluklarını açıp emprenye maddesinin ahşabın özüne kadar nüfuz etmesini sağlamaktır. Vakum işleminin süresi ağacın türü ve kuruluğuna göre değişmektedir.

3. Adım: Emprenye maddesi tankın içine koyulur.

Tankın içindeki vakum çekilirken emprenye maddesi tankı tamamen doldurana kadar, tank içine transfer edilir. Tank tamamen dolduğunda vakum işlemi durur ve basınç aşamasına geçilir.

4. Adım: Basınç ile emprenye ahşaba emdirilir.

Tankın içi doluyken basınç aşaması başlar ve 12.0 BAR basınç ile emprenye bütün ağaca emdirilir. Basınç uygulama süresi ahşabın türüne göre değişiklik gösterir. Basınç işlemi bitince tank boşaltılır.

 
5. Adım: Vakum ile ahşaptan fazla emprenye geri çekilir.

Emprenye tankı boşaltılırken tersine vakum işlemi ile fazla emprenye maddesi ahşap malzemeden geri çekilerek nispeten daha kuru hale getirilmeye çalışılır.

6. Adım: Ahşap malzeme kuruması için bekletilir.

Her ne kadar tersine vakum ile emprenye malzemesi geri çekilmiş olsa da ahşap malzeme halen yaştır ve 2-3 gün boyunca bir alanda kuruması beklenir ve emprenyeli ahşap hazır hale gelir.

AHŞAP İLE İLGİLİ TEREDDÜTLER


İnsanların zihninde ahşap ürünlerle ilgili üç temel tereddüt vardır:
1.Deformasyon 
2.Çürüme
3.Maliyet

Deformasyon
Masif ağacın rutubet ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak şekil değiştirilmesi yani marangozluk deyimiyle "dönmesi".


Sıfırlama Tekniği: Uygun şekilde seçilmiş üç masif plaka çalışma yönleri birbirine ters şekilde        yapıştırılır.Böylece her plakada tek tek var olan dönme eğilimleri "sıfırlanır".

Özel Tutkal ve Zıvana Birleşim: Ürünlerde kullanılan zıvana birleşim ve tüm birleşimlerde   
kullanılan özel tutkal, parçaları birbirine kenetleyerek  tek tek hareketlerinin önüne geçer.Özellikle          geliştirilen sentetik tutkalın birleşim aracı olarak kullanılmasıyla, köprü, spor salonu vb. büyük yapı    sistemlerinin de ahşap ile yapılabilmesine imkan sağlamıştır.

Çürüme 
Masif ağaç doğal haliyle bazı bakteri, mantar ve böcekler için başlıca gıda maddesidir. Yağlı boya      ağacın nefes almasını önler, zararlı faaliyetlerini önlemez. 
Emprenye İşlemi: Ürünlerde kullanılan çevreci emprenye malzemeleri ağacın bünyesine nüfuz  ederek bakteri, mantar ve böceklere geçit vermez.

Esnek Boya: Ürünlerin yüzeyi elastik bir boyayla kaplıdır Ağacın nefes almasına engel olmayan bu özel boya ağaç yüzeyinde oluşabilecek çatlaklara esneyerek karşılık verir, çatlamaz.Dış cephede kullanılan ahşaba, su buharı geçirimsizliği yüksek boyaların kullanılması sakıncalıdır.

Maliyet 
Maliyet karşılaştırması eşdeğer ürünler arasında yapılır!

Endüstriyel Üretim: Üretim tamamıyla makineleşmiştir. Hatalı üretim maliyetlerinden, gereksiz işçilikten yapılan tasarruflar ve ölçek ekonomisi tüketiciye yansıtılır.

Uzun Hizmet Ömrü: Ürünler yapay alternatiflerine göre kat kat uzun ömürlü olduğundan birim kullanım süresine düşen maliyeti görünen maliyetinin çok daha altındadır.

AHŞAP İLE İLGİLİ BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?


 • Ahşap yapılarda yaşayanların fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini çok daha sağlıklı hissettiklerini?
 • Ahşabın insanla birlikte soluk aldığını, romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları üzerinde olumlu etkileri olduğunu?
 • Betonarme evlerdeki nem oranının yoğunluğundan romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları yaşanır. Bizle birlikte nefes alan ahşabın ise, bu hastalıklara olumlu etkileri olduğu tıbben kanıtlanmıştır.
 • Radon; radyoaktif bir gazdır. Bu yüzden, akciğer kanserinden ölenlerin % 14 ünün bina içi radona maruz kalanlar olduğunu biliyor muyuz?
 • Tünel kalıp tekniği ile betondan imal edilen duvarlarda mevcut olan çift kat hasır demirin arasından mecburen geçen 220 volt elektrik taşıyan teller yüzünden manyetik alan oluşur. Zihinsel ve fiziksel sağlığımız bu yüzden risk altındadır. Aşırı stresin nedenlerinden biri de, vücudumuzun içinden geçen bu manyetik alandır.
 • Betonarme-karkas dışında kalan tüm yapım sistemlerinde, zaman içinde hasar gören taşıyıcı elemanların, yapı tümüyle yıkılmadan onarılabildiğini, hatta değiştirilebildiğini?
 • 1790'da, ahşap kullanılarak ve hiçbir taşıyıcı eleman olmaksızın 108 metre açıklığa ulaşıldığını, bugün bu açıklığın 250 metreye ulaştığını?
 • Bir yangın sırasında, gerekli kesitin biraz daha büyüğü kullanıldığında, dıştaki kömürleşen tabakanın iç ahşabın yanmasını geciktirdiğini?
 • Bir yangın sırasında, çelik bir çatının 600 dereceden sonra çökme riskinin belirdiğini ve 15 dakika içinde çökebileceğini buna karşılık ahşap bir çatının ortalama 1 saat ayakta kalabildiğini ve bu yüzden insanların canlarını kurtarma zamanlarının olduğunu?
 • Ahşap yapıların çok hafif olduğunu, kolay kolay çökmediğini, çökse bile içinde bulunanları öldürmediğini?
 • Bir depremde, başlıca ölüm nedeninin yalnızca betonun ağırlığı olduğunu?
 • Betonarmenin, ahşaba göre 5 misli ağır, çeliğinde 13 misli ağır olduğunu?
 • Marmara ve Bolu depremlerinde ahşap yapılarda yaşayanlardan hiç kimsenin yaşamını yitirmediğini?
 • 20 yıl önce İstanbul’un kültür mirası olarak korunması projesi içinde İstanbul’a gelen Japon uzmanların, dünyada depreme karşı en dayanıklı yapının ‘’Osmanlı Ahşap Karkas Sistemi’’olduğunu söylediklerini ve 1894 İstanbul depreminde, kalitesiz ahşap yapıların bile yıkılmadığını yanlarındaki güzel, yeni ve demirle bağlanmış kâgir yapıların tümüyle yıkıldığını?
 • Şiddetli bir deprem sonrasında hasar gören betonarme bir yapının yıkılmak zorunda olduğunu, hasar gören ahşap bir yapının ise kısa sürede onarılıp, tekrar içinde yaşanılabileceğini?
 • Amerika’daki konutların ortalama %90’ının, Kaliforniya’da ise %99’ ununahşap olduğunu biliyor muyuz?
 • ABD'lilerin, yaşadığı topraklar üzerinde yalnızca 200 yıldır ev yaptıklarını, Anadolu'da ise 10 bin yıldır geleneksel yöntemlerle ev yapıldığını?
 • ABD'lilerin, depreme karşı yaşam güvenceleri için, Anadolu insanının binlerce yıldır tanıdığı, uyguladığı ve 1940'lara dek de sürekli geliştirdiği ahşap-karkas yapı sistemini yaygın biçimde kullandıklarını?
 • Amerika’da  50 m2 lik “panolu” bir ahşap evin kaba montajını; iki işçinin 5 saatte, tüm işçiliğini 1 haftada bitirebildiğini biliyor muyuz?
 • Türkiye yüz ölçümünün % 26 sının orman alanı olduğunu, Avrupa ortalamasının da % 27 olduğunu, bu oranla Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri içinde en büyük orman yüzeyine sahip olduğunu biliyor muyuz?
 • Orman alanlarımızın üçte birinin; kızılçam yani, yapı kerestesi olmaya en uygun türlerden olduğunu biliyor muyuz?
 • Tarihten günümüze ulaşan en güzel sarayların, tapınakların ve diğer görkemli yapıların hiçbirinde beton kullanılmadığını ve binlerce yıldır ayakta kaldıklarını?
 • 1500 yaşındaki Ayasofya’da kemerlerin arasındaki gergi çubuklarının en eskilerinin ahşap olduğunu, yani dünyanın en ünlü ve eski yapılarından birinin, asırlardır ahşaba güvendiğini biliyor muyuz?
 • 1225' te Ren Nehri'ne yapılan ahşap Basel Köprüsü'nün 1903 yılına dek 774 yıl hizmet verdiğini?
 • 13'üncü ve 14'üncü yüzyıllarda yapılan, ahşap kolon ve çatıları olan Kastamonu, Mahmutbey, Beyşehir, Eşrefoğlu ve Afyon Ulu camilerinin,özel bir bakım yapılmaksızın 600-700 yıldır ayakta olduğunu?
 • Dünyanın en büyük tarihi üç ahşap yapısından bir tanesinin, 100 metre boyu ve sekiz katlı bir binaya eşdeğer yüksekliğiyle tam 100 yıldır ayakta olan Büyükada'daki Rum Yetimhanesi olduğunu?
 • İngiltere'de 6 katlı ahşap sosyal konutlar inşa edildiğini?
 • Paris’te de 200 metre yüksekliğinde ahşaptan bir “Doğaya Saygı Kulesi”yapıldığını?
 • Ahşabı, yapı sektöründe kullanan ülkelerde ormanların küçülmediğini, tersine bilimsel bir yaklaşım ve koruma anlayışı ile büyümekte olduğunu?
 • Amerika’da ormanların her yıl kesilen miktarının % 23 ü kadar büyümekte olduğunu, yani kesilen her 100 ağaca karşılık 123 ağaç yetiştiğini biliyor muyuz?
 •  Son yıllara kadar tüm Uzakdoğu’nun; Japonya, Kore, Tayvan, Çin gibiülkelerin tomruk ihtiyacını karşılayan Amerika’da her sene ormanların, yüzölçümü ve ağaç miktarını, ortalama % 10 arttığını biliyor muyuz?
 • Bu bilinçli yaklaşım sırasında, haşarata dayanıklı fiziki mukavemeti yüksek, hızlı büyüyen süper ağaçların geliştirildiğini biliyor muyuz?
 • Yeni dikilen ağaçların, havanın karbondioksitini yaşlı ağaçlara göre çok daha hızlı filtre ettiğini, böylece genç ormanların, şehirlerdeki CO2 yoğunluğundan bizi çok daha çabuk kurtarabileceğini biliyor muyuz?
 • Bu yüzden, bilinçli kesim ile orman yüzeyini yenilemenin,ekolojik dengenin daha çabuk kurulmasını sağlayacağını biliyor muyuz?
 • Bu sebeplerden “GREEN PEACE” örgütünün tüm dünyada ahşabın yapıda kullanılmasını desteklediğini biliyor muyuz?
 • Akıllı bir ahşap sanayi ve orman politikası ile Amerika’daki hızın yarısı olan %5 büyüme ile,14 yılda orman alanımızı 2 misli büyütebileceğimizi biliyor muyuz?
 • Bugün gerekli önlemler alınır, ahşaba dönülürse ve doğa da bize 20 yıl avans verirse, Türkiye'nin tüm deprem riskinden 20 yıl içerisinde tümüyle kurtulacağını?
 • Ve bize cevapları bulduracak bölümün son sorusu: Allah’ın vergisi, doğanın hediyesi aklımızın;en azından geleceğini koruyabilmek için, gerekli kararı vermekten, yeni ve güvenli  şehirleri kurabilmekten aciz olmadığını düşünmüyor muyuz?

AHŞAP HANGİ İŞLEMLERDEN GEÇER


-Tomruğun alınması ve kesilmesi işlemi   

-Fırınlama işlemi

-Emprenyeleme işlemi